Om bolaget

Bolagets affärsidé är att verka inom den byggkeramiska marknaden för professionella kunder genom att tillhandahålla ett komplett sortiment, hög servicegrad och god förståelse av Bolagets produkter inklusive tillhörande produkter och tjänster inom bland annat våtrumssystem. Vidare ska Bolaget attrahera privatmarknaden genom att ha ett komplett kvalitetssortiment av kakel, klinker och andra badrumstillbehör. Bolaget fungerar som en samordnande länk som ger tillverkarna av kakel, fix och fog inklusive tillbehör en kostnadseffektiv och enkel väg till marknaden samt ger kundbasen en kostnadseffektiv inköpskanal med Bolagets goda produktkompetens, tillgänglighet och kompletterande produkter.